lørdag 1. september 2012

Flesberg stavkirke

Stavkirkene er bland de viktigste representanter for europesisk middelalderarkitektur i tre. I Norge har vi igjen 28 stykker. I Buskerud har vi 6 stavkirker. Men stemmer det? Vi får se.

Nederst i Numedal ligger Flesberg stavkirke. Den er fra siste halvdel av 1100 tallet.

Ingen kommentarer: