lørdag 1. september 2012

Rollag stavkirke

Rollag stavkirke ble antagelig bygget i siste halvdel av 1200 tallet.

Ingen kommentarer: